Observatorie Terrasse 18
    bydelen - bygget - leilighet - felles - historie

Historie

Den opprinnelige eiendommen Munkedamsveien 91 ble oppført i 1915-16. Den besto av en 2 1/2 etasjes boligbygning og en sidebygning.
Opprinnelig var eiendommen kuskebolig, utstyrt med vognskjul og stall i sidebygningen som en del av konsul Wilhelmsens eiendom som lå lenger inn i Observatorie Terrasse, men hadde dengang adresse Drammensveien 65.
Denne prakteiendommen ble revet på 1930-tallet da de omkringliggende funkisboligene ble oppført.

Munkedamsveien 91 ble benyttet som kontorer fra 1930-tallet og ble i 1958 overtatt av nåværende eier, Ferdinand Egeberg & Co. AS. Bygget ble revet i mai 2001.

Bygget ble benyttet i filmen Olsenbanden gir seg aldri!, hvor Egon red på kanonløpet til en Chaffy stritsvogn inn gjennom vinduet i første etasje.