Observatorie Terrasse 18
    bydelen - bygget - leilighet - felles - historie

Bygget

Bygget er tegnet av arkitekt MNAL Lorentz Kielland. Det er lagt stor vekt på å få bygget arkitektonisk tilpasset strøket. Fasaden er derfor kledd med håndbanket teglstein.

Hovedentrepenør for bygget var Knut Skutle AS.
Prosjektledelse var ved Norsk Totalprosjektering AS.

Bygget er bygget på den klassiske måten med plass-støpt betong som sikrer gode lydforhold. Bygget har miljøvennlig oppvarming med geovarme fra energibrønner. (Varmepumper)

Bygget er et frittliggende boligbygg med opparbeidet hage.