Observatorie Terrasse 18

Kontakt

Ferdinand Egeberg & Co. AS er i dag et eiendomsselskap som har utviklet eiendommen Munkedamsveien 91, som selskapet ervervet i 1959. Selskapets forretningsidé er å drive utleie i det øvre segmentet av utleiemarkedet. Det legges stor vekt på bokvalitet, samtidig som vi er opptatt av å ivareta gode/hensynsfulle naboforhold i bygget.

Foretaksnavn: FERDINAND EGEBERG & CO AS
Organisasjonsnummer: 911 278 057
Forretningsadresse: Harbitzalléen 2 B
0275 OSLO

Henvendelser:
Per Bach
E-post: leilighet@egeberg.no